BENNY生日快樂
宏宇建築投入工作
港田物業贊助八鄉橫台山69週...
2018團年晚宴(3)
2018團年晚宴(2)
  
地區
用途
建築面積
售價
租金
  
2019-01-17
元朗 新時代廣場 第03座 6樓 G室, 527呎
HK$ 593 萬
詳情
2019-01-17
大埔 圍頭村106號B 1樓, 700呎
HK$ 400 萬
詳情
2019-01-17
元朗 馬田村176號D 2樓, 700呎
HK$ 575 萬
詳情
2019-01-17
西貢 容華台2號 1樓, 700呎
HK$ 400 萬
詳情
2019-01-17
大埔 天賦海灣 第02座 G樓 A室, 2076呎
HK$ 2365 萬
詳情
2019-01-17
元朗 蝶翠峰 第05期 尚悅嶺 第01座 15樓 M室
HK$ 439.8 萬
詳情
2019-01-17
大埔 圍頭村106號B G樓, 700呎
HK$ 450 萬
詳情
  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

錦田總行
元朗錦田市大馬路73號 (投注站對面)
No.73, Wing Long Kam Tin Rd. Yuen Long.N.T.
Tel : 2479 7788
Fax : 2479 8877
E-mail : info@gf-property.com

大棠路分行
元朗大棠路崇正新村198A
No.198A, Shung Ching San Tsuen, Tai Tong Road, Yuen Long, N.T.
Tel: 2470 2727
Fax: 2470 3737
E-mail : info@gf-property.com

粉嶺分行
新界粉嶺軍地東村109A地下
Tel:  2623 5518
Fax: 2623 5519
E-mail : info@gf-property.com